28
מאי
2015
0

אבד לי לבי

בתפר שבין הארנק והקלמר

אבד לבי.

במחנה רחוק הוא נאלם, נעלם…

התחייבתי לגעת במים

לדאותבאוויר נטול מחשבה

ועכשיו צריך לסדר את החשבון

בלי לאבד פרוטה.

מאחל לך יום אביבי

בלי ענן שאני קיים.

הצפורים מצפצפות גם על הגעגוע

ואני רוצה להמשיך.

אבדה לי תעודת הזהות

ולא הצלחתי לחצות את הגבול.

בעזרת ה' אעבור הנהר

כדי לגמוע את היופי בצד השני.

מאחל לך יום אביבי בלי ענן שאני קיים.

מקורות
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כז/א
תנו רבנן אשר תאבד פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה רבי יהודה אומר ומצאתה פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה.
ספר תורת המנחה לרבי יעקב סקילי
– דרשה לד
ובכל אלו הענינים צריך שתהיה הכוונה והתשוקה לשם ית'. שאם יבוא אדם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות בלא חשק ותשוקה, ומתפלל או לומד בהם בלא כוונה, וכן כשיוליך את בניו בהם, או כשישיאם, אם
לא תהיה כוונתו לידיעת השם ית' ולכבודו, אין לו יתרון על שאר בעלי חיים. כי גם שאר בעלי חיים נאספים אל בתי כנסיות ואל בתי מדרשות ומקננים בהם ומצפצפים בהם ועושים תולדות בהם הה"ד (תהלים פדד) גם צפור מצאה בית וגו', כלומר אם אין האדם עושה לכוונת כבוד השם ית' אין לו יתרון על הצפור שגם צפור מצאה בית וגו':
ספר דברים פרק ג
(טז) וְלָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי נָתַתִּי מִן הַגִּלְעָד וְעַד נַחַל אַרְנֹן תּוֹךְ הַנַּחַל וּגְבֻל וְעַד יַבֹּק הַנַּחַל גְּבוּל בְּנֵי עַמּוֹן:
רש"י על דברים פרק ג פסוק טז
(טז) תּוֹךְ הַנַּחַל וּגְבֻל – כל הנחל ועד מעבר לשפתו כלומר עד ועד בכלל ויותר

הגב