28
מאי
2015
0

אולה

כוכב נֹגַהּ סמל אהבה זוהרת

ובלילה, גלותי ממהרת.

הגאולה באה "קמעה קמעה"

כחמה מתעוררת ליתן את אורה.

הלב חש שתרעלת הגלות תיגמר

ומקשר רוח לחומר.

נכין בגדי כהונה ומלכות

שיספרו בחוטי משי שממנו הסמכות.

כחמה מתעוררת ליתן את אורה.

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"גדולים מעשי א-להי" אמיר גלבוע
(1917-1984).
נוגה:
ספר תהילים פרק כב
(א) לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד:
רש"י תהילים פרק כב פסוק א
(א) אילת השחר – שם כלי שיר, ד"א על כנסת ישראל שהיא אילת אהבים הנשקפה כמו שחר (שיר השירים ז י'), ורבותינו דרשוהו באסתר, ומנחם פתר אילת לשון מעוז כמו אילותי לעזרתי חושה (תהלים
כ"ב). השחר – לשון שחרית, ומנחם פתר לשון בקור, כמו שוחר טוב יבקש רצון (משלי י"א) וכמו לשחר פניך:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף
ד/ב
דלמא רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בי רבי כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה
קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מאי טעמא כי אשב בחושך ה' אור לי.
ספר מיכה פרק ז
(ח) אַל תִּשְׂמְחִי אֹיַבְתִּי לִי כִּי נָפַלְתִּי קָמְתִּי כִּי אֵשֵׁב בַּחשֶׁךְ יְדֹוָד אוֹר לִי:
ספר משלי פרק ד :יח
וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן
הַיּוֹם:
ילקוט שמעוני שמות – פרק מ – רמז תיט
היה רבי נחמיה אומר אהל מועד שעשה משה מדבר כנגד מעשה בראשית.. מנורה כנגד חמה ולבנה. שבעה נרותיה כנגד שבעה כוכבים המשמשין את העולם ואלו הן שבתאי צדק מאדים חמה נגה כוכב לבנה.
העמק דבר על שמות פרק כח פסוק ג …ובאשר הוא דבר שבלב ע"כ הקדים לומר להם אשר מלאתי את אהרן רוח חכמה והוא יבין וישכיל מכח הבגדים איך שהם פועלים על לבו…

הגב