28
מאי
2015
0

עיגול וקו

עיגול הוא הפוך מקו

וצריך את שניהם, דרך אגב

לדעת לקבל,לתת ומתי,

בדמיון, ובמציאות ולא יותר מדי.

בהסתכלות על עצמי

בתוך חברה, ביום-יומי

אני בוזק אפור על שחור ולבן

מתנות חן מהסערות שלי, , כמובן.

אחדות שורה על הכל

משורש עליון נשמע הקול.

אסגור מעגלים בקו ישר

מנקודה אחת מתחיל ונגמר.

אסגור מעגלים בקו ישר מנקודה אחת מתחיל ונגמר.

מקורות
בתודה לרב יעקב כהן –בית אל -על המושגים.
=====================
ספר מבוא לחכמת הקבלה – חלק ב
שער שער ד
ראשית כל הוא עולם האין סוף ב"ה מקיף את העולמות
כולם וגם מוקף מהם בבחי' הקו הנמשך
ממנו לתוך כל העיגולים…
ספר עץ חיים – שער ח פרק א מ"ת
מ"ב כבר נת"ל בענף ד' משער דרושי העגולים ויושר כי אותן האורות )שיצאו כולם הם מבחי' היושר ולא מבחי' העגולים כי כל זה לא שייך אלא ביושר לפי שהוא דרך קוין כמראה אדם( ואותן האורות הנ"ל שיצאו מאח"פ של א"ק אין בהם בחי' עגול ויושר רק הכל יושר לבד אך בחי' המצח והעין של זה האדם שהם סוד הנקודות האלו יש בהם בחי' עגולים ויושר דוגמת א"ק ויוצאין מנה"י וחצי ת"ת של זה הא"ק ולמטה מבחי' היושר ושם יוצאין תחלה העגולים של הנקודות והם מעגלים ומקיפים את הנה"י וחצי ת"ת דא"ק (שהם) סוד היושר שלו ומקיפים אותו יושר והוא באמצען. והנה כבר בארנו שיש או"פ ואו"מ בזה הא"ק וכולם בסוד היושר והנה אלו העגולים של נקודות (גם הם) מפסיקין בין אור המקיף של זה היושר ובין או"פ עם הכלים של זה האדם שבסוף היושר נמצא שאלו העגולים מקיפין וסובבין הכלים
של זה האדם מכל סביבותיו ואח"כ המקיף של יושר של זה האדם הוא מקיף וסובב את כל אלו העגולים של הנקודות ובתוך אלו העגולים שם יש היושר של הנקודים ביניהן דוגמת היושר של הא"ק בתוך עגוליו. ואמנם יש הפרש אחד והוא שאלו העגולים אשר הם מקיפים את נצח הוד יסוד וחצי ת"ת של זה האדם קדמון אינם מקיפין אותו מב' הצדדים כי עיקר האור היה בצד הפנים של זה הא"ק של יושר שלו אך מהארה זו מתפשט אל אחוריו ג"כ בין בחי' יושר ובין בחי' העגולים של הנקודות נמצא שנה"י וחצי ת"ת של זה הא"ק מלובשים ומוקפים מנקודות אלו בין מבחינת העיגולים שלהם ובין מבחי' היושר שלהם וא"ק בנתיים. ואמנם זה שאמרנו שיש בנקודים בחי' עיגולים ובחי' יושר לא היה זה מתחלה אך מתחלת האצילות הנקודים נאצלו בבחי' עיגולים שלהם לבד בלתי יושר ואלו הם בחי' נפש של הנקודים כנ"ל ולכן היתה שבירתן כי לא יצא להם רק בחי' נפש לבד שהם עגולים ולא יכלו לקבל אור העליון ואז היה כל בחי' מיתת המלכים וביטולם כמבואר באורך בפרקין. וז"ס הפסוק אשר עשה אלקי"ם את האדם
ישר והמה בקשו חשבונות רבים כי א"ק היה בו בחי' יושר וזהו עשה את האדם ישר והמה שהם הנקודים בקשו חשבונות רבים שהם העגולים ולא נעשה בהם בחי' יושר ולכן נשברו ומתו ואח"כ נבאר איך הם בקשו
חשבונות רבים שהם בחי' העגולים ולמה יצאו הנקודות כך בעגולים יותר משאר אורות של אח"פ שכולם לא יצאו אלא בדרך יושר. והנה תיקון של המלכים שמתו היה ע"י ביאת הרוח שלהם והחיה אותן שהוא סוד היושר של הנקודים והוא סוד אדם כי צורת אדם דכר ונוקבא לא שייך אלא ביושר ואז הוא דכר ונוקבא ממש גם האדם הוא שם מ"ה שהוא גימטריא אד"ם והוא בא ביושר ויצאו מהארת (נ"א מאורות) המצח. גם תבין איך זה השם של מ"ה והוא בז"א וביצירה שהוא בחי' רוח וזהו רוח של הנקודים:
ואני מסופק אם שמעתי ממורי זלה"ה אם שם ס"ג הם המלכים שמתו הנ"ל והם העגולים ואח"כ בא שם מ"ה לבד וממנו נעשה היושר ושם הס"ג נשאר לעגולים.
או משם ס"ג נתקן תחלה העגולים ואחר כך בתיקון יצא היושר דס"ג (נ"א או משם ס"ג נתקנו העגולים והיושר) ומשם מ"ה היושר לבד ונצטרף היושר של ס"ג עם היושר של מ"ה כמבואר אצלינו שהוא סוד
עתיק ונוקביה שם מ"ה וב"ן או אם נאמר כי משם ס"ג יצאו )תחילה עגולים( אח"כ בעת התיקון עיגולים ויושר (יצא היושר דס"ג)וכן משם מ"ה יצאו עגולים ויושר ונתחברו עגולים בעגולים ויושר ביושר:
ספר התודעה – פרק עשרים ושבעה:
סימנים היו לכל נשיא ונשיא: מפה, וצבע על כל מפה ומפה, כצבע של האבנים הטובות שהיו על לבו של אהרן. מהם למדה המלכות להיות עושין מפה )דגל(, וצבע לכל מפה ומפה. כל שבט ושבט נשיא שלו – צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו (בחושן):

גד – שבו, וצבע מפה שלו לא לבן ולא שחור, אלא מעורב שחור ולבן, (אפור) ומצויר עליו מחנה וכו'; -:
ספר ישעיה פרק נא
(יד) מִהַר צֹעֶה לְהִפָּתֵחַ וְלֹא יָמוּת לַשַּׁחַת וְלֹא יֶחְסַר לַחְמוֹ:
מלבי"ם לספר ישעיה פרק נא פסוק
יד – חלק באור המלים
(יד) צעה – ריעו הוא זועה וסועה, רוח סועה, רק שהונח על היין החדש התוסס בכלי וסועה וזועה לפתוח פי חותם צר ולנפץ הנבל, כדרך משקה החזק החתום בכלי מלא. וכונה זאת הוצאתי מירמיה (מ"ח י"ב)
כמו שפרשתי שם, וממנו הושאל אל תכונה סגורה בנפש עת תפתח ותזוע לצאת, על סערה הפנימית בנפש האדם להוציא חמתו, כמשל שהחמה תוססת מעלת צף ורתיחה, פותחת בטן האדם ויוצאת לחוץ, ועי' לקמן
[ישעיה] ס"ג:א.
ספר אדם ישר – מרכבת יחזקאל
כי הרי היא הקליפה החיצונה שבכולן בערך הנחש הדבק עם הקדושה, וקליפת רוח סערה היא היותר פנימי בנחש, והעולם הזה נתון בתוכו של הנחש, ולכן מתתא לעילא מתחיל רוח סערה, והבן זה. אך מעילא לתתא נוגה היא היותר עליונה ופנימית שבכולן, וקרובה אל הקדושה ונקראת משכא דחוייא בתיקונים דף ל"ו:
משנה מסכת אבות פרק ה
(ג) עֲשָׂרָה נִסְיוֹנוֹת נִתְנַסָּה אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם וְעָמַד בְּכֻלָּם, לְהוֹדִיעַ כַּמָּה חִבָּתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם:
(ד) עֲשָׂרָה נִסִּים נַעֲשׂוּ לַאֲבוֹתֵינוּ בְמִצְרַיִם וַעֲשָׂרָה עַל הַיָּם. (עֶשֶׂר מַכּוֹת הֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִיִּים בְּמִצְרַיִם וְעֶשֶׂר עַל הַיָּם). עֲשָׂרָה נִסְיוֹנוֹת נִסּוּ אֲבוֹתֵינוּ אֶת הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא בַמִּדְבָּר, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יד), וַיְנַסּוּ אֹתִי זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים וְלֹא שָׁמְעוּ בְּקוֹלִי:
מאידך, אנחנו לא מבקשים נסיונות:
סדור תפלה – נוסח אשכנז – ברכות השחר
ינוּ שֶׁתַּרְגִּילֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ. וְדַבְּקֵנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ. וְאַל תְּבִיאֵנוּ לֹא לִידֵי חֵטְא. וְלֹא לִידֵי עֲבֵרָה וְעָוֹן. וְלֹא לִידֵי נִסָּיוֹן…
מהנקודה האחת:

Point
The point at infinity, also called" ideal point, of the real number line is a point which, when added to the number line yields a closed curve called the real projective line…The concept of infinity point admits several generalizations for various ".multi-dimensional constructions In artistic drawing and…" technical perspective, the projection on the picture plane of the point at infinity of a class of parallel lines is called their "…vanishing point Real projective line Public Domain view terms[Oleg Alexandrov – copyright – (Own work 2008)].

הגב