Tag

פרשת ויחי

20
דצמ
2018
0

פרשת ויחי – מזמרת הארץ

[7133] זמרת הארץ

ראיתי אורות
בילדים כפרחים
בנים ובנות
נס קטן מדהים

גאולים הגוזלים
מגשימים זיו השכינה
הברקה מבפנים
קירוב לבבות כל שכונה

בהד ובהוד של דורות
לבי מתמלא
בדרך לגאולה יש אות
ומתפלא

כל אחד מאלו הנפשות
זמרת הארץ הוא
עץ פורח הנותן הפירות
ומי שזוכה רואה גם בגילוי אליהו.
—————————-

ספר ישעיה פרק כד
(טז) מִכְּנַף הָאָרֶץ זְמִרֹת שָׁמַעְנוּ צְבִי לַצַּדִּיק וָאֹמַר רָזִי לִי רָזִי לִי אוֹי לִי בֹּגְדִים בָּגָדוּ וּבֶגֶד בּוֹגְדִים בָּגָדוּ:

ש.מ