28
מאי
2015
0

אמא גבריאלה

מלאכית ושמה גבריאלה

אם השומרת על ילדיה

שוכנת כעת במלכות ה'

עודנה מחייכת אלי.

בגישה חיובית ואוהדת לכל

הלחינה את תפיסת עולמה

ניצוץ טהור שורה בחיקה

קטנה בגוף אך נפשה גדולה.

ניצוץ טהור שורה בחיקה קטנה בגוף אך נפשה גדולה.

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"גדולים מעשי א-להי" אמיר גלבוע
(1917-1984).
שם של אשתו גבריאלה מופיע בשיר,
באותיות בהתחלת כל שורה.
שם אמי, ז"ל, היה גבריאלה ושיר זה לזכרונה .
ספר מגלה עמוקות על ואתחנן –
אופן פא
סוד מלכות שד'י, שהוא סוד ברכת המינין כתר של נוקבא:
ספר מגלה עמוקות על התורה –
פרשת תולדות
ועל אלו נצוצות שאל אליעזר לרבקה היש בית אביך נצוצות טהורות והשיבה שגם מן תבן יצא נצוצות טהורות אנטונינוס ורבי …
ספר מגלה עמוקות על התורה –
פרשת תולדות
…אלו על סוד ניצוצות טהורות שבכל עולמות כי בעולם דעשיה ממונה סנדלפון לקבל נצוצות טהורות משם לכן נקרא עבד כנעני

Hasidic stories and thought emphasise personal travels to ,redeem Nitzutzot sparks linking each individual with their …providential soul tasks

הגב