2
יונ
2015
0

ועוד

ועוד הילד מחפש תשובות

איך הכל יגמר, השאלות עמוקות.

ויש לענות על התמודדות עם מוות,

שמחשבה ועשייה אלו החיים, כעת.

אדליק לא רק נר, אלא אבוקה

להרים פיסת מחשבה, שתהיה עמוקה.

ולא אספיק הכל, אך בשטף העבודה הולך

כי הבנתי שיש חזון בתוך החושך.

ועוד הילד מחפש תשובות איך הכל יגמר, השאלות עמוקות.

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"כל הלילה בכיתי" זלדה.
ספר מיכה פרק ג
(ו) לָכֵן לַיְלָה לָכֶם מֵחָזוֹן וְחָשְׁכָה לָכֶם מִקְּסֹם
וּבָאָה הַשֶּׁמֶשׁ עַל הַנְּבִיאִים וְקָדַר עֲלֵיהֶם הַיּוֹם:
מלבי"ם על מיכה פרק ג פסוק ו – חלק באור
הענין
(ו) לכן לילה לכם מחזון – מפני שהיה ביניהם
שלשה מינים, חוזים, קוסמים, נביאים, אמר
נגד החוזים שדרך המחזה לבא בלילה, לא
יבא החזון ע"י הלילה רק יבא לכם לילה ע"י
החזון, ונגד הקוסמים שדרך לעשות הקסם
במקום חשוך, לא יבא עוד הקסם ע"י החשך,
רק תחשך לכם – ע"י הקסם – ונגד נביאי
השקר שהם היו מנבאים ביום, תבא השמש
על הנביאים – ומוסיף שלא לבד שתבא
השמש כי גם יקדר עליהם היום – שבעוד
שיהיה יום ויהיה השמש בשמים יקדר היום
עליהם, ר"ל שתשיגם הצרה לפני זמנה:

הגב