2
יונ
2015
0

עבודת הבורא

כמו בציור רוחני

אשתדל במשיכת מכחול המצוות לפי כוחי.

כבן מלך ההתחייבותי גדולה

וכמה צריך לעובדו בכוונה!

החוויה בים של תורה צלולה

ואנייתי נוסעת לרוחבה.

אנהג בה כשהשמחה מובילה

מקשיב ברוגע לפשטותה.

החוויה בים של תורה צלולה ואנייתי נוסעת לרוחבה.

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"הינדיק" אוריה פציון.
ספר דברים פרק יד
(א) בָּנִים אַתֶּם לַידֹוָד אֱלֹהֵיכֶם לֹא תִתְגֹּדֲדוּ
וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת:
(1) רבנו בחיי על ויקרא פרק י פסוק ט
מוליד גסות הרוח, לפי שהוא מחמם כוחות הלב ויגיע לו מזה גסות הלב, וזהו שאמר
ולהבדיל בין הקודש ובין החול, כי עם גובה הלב הכל שוה אצלו לא יבדיל בין קודש
לחול ובין טמא לטהור. מוליד בלבול השכל, לפי שהעשן העולה למוח הנה הוא מחיצה
מבדלת בין השכל ובין שאר כוחות הגוף, כענן הנטוי ברקיע שהיא מחיצה מבדלת
בין אור השמש והעולם הזה, כן פעולות האדם נחשכות ואינו יכול להבחין ביניהם,
וזהו שאמר ולהורות את בני ישראל, לפי שההוראה במצוותיה של תורה צריכה שכל
זך ודעת צלולה:

הגב