23
נוב
2018
0

פ' ויצא

[7115] סולם

התקבל חלום-
מלמעלה לאיש שישן
כולל מלאכים במקום,
למעלה ולמטה, אבן בוחן.

מזועזע מיראה, מדבר
לא ידעתי ומהר עושה מזבח
כך בא לעולם בכתב ובאגדה
התגלגל מפה לאוזן לדורות

בגלימה אלוקית מגן עליו השכינה
תחת צל ד' בעליות ובירידות
ממעמקים מתרוממים בתפילתם
בחלום שלא נאלם, נשאר לעולם

וכך סולידריות של עם ישראל
מנגינתם בסולם הרמוני
אמונתם ממשיכה רוחנית
מעיז להתקיים בגורל טבעי וגם ניסי.

ממשפחה לשבטים ועד העם
כולם עולים בסולם
ממשיכים בדופק ההיסטוריה
בסיפור חי עובדי אדמה ברוח.

יש רגלים לאגדה הזאת
אחיזה בכל שלב ושלב
הם עשויים מעץ החיים,
פורחים מגבוה עם שם ישראל.

בכל מיני דרגות מקובלות
עם אחד, ביחד בגבורה עולים בסולם.
בהיסטוריה הצליל הזה נשמע
בונה היהודי עוד יותר מושלם.

בסולם המוסיקה, קדוש
צליל סול של השמש, קדוש
אור ד', קדוש
ובלבנו ההד הזה, כולו שלו!

ראה מעט מן האור, הרב חנן פורת.
במאמר "סולם – ושמו אדם," הוא מסביר
ומביא מקורות על הרעיון הזה, ע' 225-230.
אני מוסיף זוויות
נוספות כלפי עם ישראל.
ש.מ

הגב