22
נוב
2013
0

רק בסוד

לייצר בשמחת הפרדס

מפשיט את שמחתי הלאה לעמוקים

עולם, כשרף בפנים העץ

מר וקשיח להמתקת פירות.

לברור ניגודים

באמת של "הלא נודע"

למען עליה

מאהבת הבורא, מאחורי הפרגוד.

בלי רגש ריקני

חיפוש אבנים יקרות בקו הירוק.

כגוזל בהמתנה לנשר,

הרוצה לפרוש כנפיו.

להתבונן על כל טיפת גשם

כאמא אדמה לנהר אור השם.

בשלוליות בשדות חומים

ראיית השמים בקו המים התחתון.

המשך הדורות הוא עושר טבעי

כל אחד בדרכו לקיום העולם.

כחוני המעגל- הכל משתנה ולא משנה

והחיים ממשיכים בסודם

מפשיט את שמחתי הלאה לעמוקים

מקורות
*השראה מהרצאת אמונה אלון: בבית אל על השירה "כי האדם עץ השדה"-נתן זך. ו"חוני המעגל" – שמעון אדף.
ראה מאמרים שונים על עניין יצירתיות, כגון:

The Torah u-Madda Journal, Yeshiva University, vol 1, 1989. In particular R. Michael Rosenswig “Personal Initiative and Creativity in ‘Avodat Hashem, pp.72-90. He quotes Chagigah 3b “…to sift through these multiple truths so that you may ultimately come to the truth which related to you as an …individual”

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ג/ב …נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב וידבר אלוקים את כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמע…
שרף העץ:
רמב"ם פירוש המשניות – מסכת
כלים פרק כט משנה א פרגוד. הוא מסך יתלה על שערי הבתים ולו שני כנפים והן נחלקים באמצע יגביה הקצה האחד על זה השער והקצה השני על השער השני, וכאשר ירצו להסך על הבית יטו אותן ויתחברו שני כנפים לאחד ויהיה מסך אחד לכלל הבית, ועל צד המשל אמרו )ב"מ דף נט.( אין הפרגוד ננעל בפניהם:

ספר ישעיה פרק לד :יא וִירֵשׁוּהָ קָאַת וְקִפּוֹד וְיַנְשׁוֹף וְעֹרֵב יִשְׁכְּנוּ בָהּ וְנָטָה עָלֶיהָ קַו תֹהוּ וְאַבְנֵי בֹהוּ:
אבן עזרא על בראשית פרק א פסוק ב ובספר יצירה תהו זה קו ירוק ובהו אלו אבנים מפולמות.
תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב/א תנא תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם
כולו שממנו יצא חשך שנאמר ישת חשך סתרו סביבותיו בהו אלו אבנים המפולמות
המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים שנאמר ונטה עליה קו תהו ואבני בהו …
ספר דברים פרק לב (יא)
כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ עַל גּוֹזָלָיו יְרַחֶף יִפְרֹשׂ כְּנָפָיו
יִקָּחֵהוּ יִשָּׂאֵהוּ עַל אֶבְרָתוֹ:

הגב