Day

כ״ג בטבת ה׳תשע״ט (דצמבר 31, 2018)

31
דצמ
2018
0

דורות

דורות באים לידי ביטוי
ביריעה של שמים כחולים ואדמה חומה.
עם ישראל הוא איחוד אורגני
מעוטר במספר עצום של יהלומים ופנינים!

אני אארוג את התבנית שלי שם
מתוך מה שאני מחפש –
האושר–
לתרום באהבה.

הגורל שלנו נע קדימה
בזיגזג של הזדמנויות;
זה רומז לגדול וקטן
להביא את היבול לאסם.

הנה הסל שלי מלא
עם המשפחה שגידלתי.
אלוקים! תן להם להיות
כמו הפירות הראשונים של עבודתי.
————————————————– —
העם היהודי מורכב מדורות רבים. אני נושא עקבות של חוויותיהם בתווך הפנימי שלי. על ידי המשך מנהגיהם, אני מכבד את זיכרונותיהם, תרומתם וקורבנותיהם.

אני, כאדם, יש לי תפקיד קטן בתוך העולם. אני אמצא את הנישה שלי בתוכי, ואחפש את האושר. ההגשמה של השליחות שלי מגיעה כשאני עושה את העבודה שלי, ואני משפר את החוויה הזאת על ידי שמחשיב זאת כעבודה עם אהבה. תוצאה ישירה אחת תהיה המשפחה, שבשבילה עשיתי מאמצים מתמשכים לאורך השנים. אני מתפלל כי קיומם כאנשים מיוחדים יהיה נעים לאלוקים